Grŵp Trawsbleidiol

Ysmygu ac Iechyd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ysmygu ac Iechyd

 

Diben

Archwilio ac adolygu’r ymdrechion a’r cynnydd a wnaed i leihau anghydraddoldebau o ran iechyd a achosir gan ysmygu yng Nghymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths AM

 

Ysgrifennydd: Suzanne Cass

 

Cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 26 Tachwedd, 2019

 

Amser: 12:30-13:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynhadledda B, Tŷ Hywel

 

Dogfennaeth y Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Suzanne Cass

Aelodau