Grŵp Trawsbleidiol

Hawliau Dynol.

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Hawliau Dynol

 

Diben

Trafod hyrwyddo hawliau dynol yng Nghymru mewn modd effeithiol a chydlynol, a’r ffordd orau o sicrhau bod pobl yn ymwybodol o’u hawliau ac yn gallu cael mynediad atynt a’u gorfodi. Dadansoddi’r amrywiaeth o ddeddfwriaeth sy’n seiliedig ar hawliau sydd ar waith yng Nghymru, gan gynnwys y Ddeddf Hawliau Dynol, asesu effeithiolrwydd y ddeddfwriaeth hon, a thrafod unrhyw newid sydd ei angen wrth i amgylchiadau godi.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Helen Mary Jones

 

Ysgrifennydd: Simon Hoffman

 

Cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennaeth y Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfod blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Simon Hoffman

Aelodau

 • Helen Mary Jones AS
 • Darren Millar AS
 • Jayne Bryant AS
 • Rocio Cifuentes - Tîm Cymorth Ieuenctid Ethnig
 • Daisy Cole - Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru
 • Alicja Zalesinska - Tai Pawb
 • Matt Dicks - CIH Cymru
 • Helen Green - Future Generations Commissioner's Office
 • Heidi Lythoe - Joining the Dots
 • Martyn Jones - EHRC Committee Learning Disability Wales
 • Gillian Peace - WCIA
 • Joe Powell - All Wales People First
 • Gethin Rhys - Human Rights Stakeholder Group
 • Adele Rose-Morgan - Joining the Dots
 • Joe Stockley - Diverse Cymru
 • Lucy Stone - Sefydliad Bevan
 • Debbie Thomas
 • Ross Thomas - Tai Pawb
 • Charles Whitmore - Prifysgol Caerdydd
 • Melissa Wood - EHRC

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu