Grŵp Trawsbleidiol

Ymchwil Meddygol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ymchwil Meddygol

 

Diben:

 

1.1  Tynnu sylw Cynulliad Cenedlaethol Cymru at waith ymchwil meddygol i wella dealltwriaeth yr Aelodau o brosiectau ym mhrifysgolion, sefydliadau addysg bellach a lleoliadau gofal iechyd yng Nghymru sydd â photensial hirdymor i arwain at driniaethau a fydd yn achub bywydau.

 

1.2  Ymchwilio i faterion sy’n wynebu ymchwilwyr fel amgylcheddau cyllido, recriwtio a chadw staff, mynediad at fyfyrwyr sy’n gallu cynorthwyo â phrosiectau a’r adnoddau sydd ar gael o fewn sefydliadau unigol.

 

1.3  Rhoi cyfle i drafod sut mae gwaith ymchwil wedi gwneud gwahaniaeth i fywydau pobl sydd â chyflyrau penodol a chysylltu’r drafodaeth hon â’r ddadl amserol ar faterion iechyd yng Nghymru.

 

1.4  Codi ymwybyddiaeth a deall gwerth gwyddorau bywyd i economi Cymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Angela Burns AC

 

Ysgrifennydd: Bethan Edwards, British Heart Foundation Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 9 Gorffennaf 2020

 

Amser: 14:00

 

Lleoliad: Zoom

 

Dogfennau’r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Bethan Edwards

Aelodau

 • Angela Burns AS
 • Dai Lloyd AS
 • Caroline Jones AS
 • Mike Hedges AS
 • Ed Bridges
 • Lee Campbell - Ymchwil Canser y DU
 • Joanne Ferris - Cymdeithas Diwydiant Fferyllol Prydain
 • Andy Glyde - Ymchwil Canser y DU
 • Lowri Jackson - Coleg Brenhinol y Ffisigwyr
 • Huw Owen - Alzheimer’s Society Cymru
 • Kielan Arbalaster - The Brain Tumour Charity
 • Professor Christopher Fegan - Cardiff and Value University Health Board
 • Martin Fidler-Jones - Tenovus
 • Oliver John - Coleg Brenhinol y Seiciatryddion
 • Gethin Jones - Coleg Brenhinol Pediatreg ac Iechyd Plant
 • Matthew O'Grady - Stroke Association
 • Cari-Anne Quinn - Life Sciences Hub
 • Rhian Thomas-Turner - Noah's Ark, Children's Hospital for Wales