Grŵp Trawsbleidiol

Y Dwyrain Canol (Wedi dod i ben)

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Y Dwyrain Canol

 

Diben

Hybu cysylltiadau rhwng Cymru a’r Dwyrain Canol a dod i ddeall y rhanbarth

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Darren Millar

 

Ysgrifennydd: Curtis Shea

 

Y cyfarfod nesaf

 

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Curtis Shea

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu