Grŵp Trawsbleidiol

Technoleg ac Arloesi

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Dechnoleg ac Arloesi

 

Diben

 

Hyrwyddo technoleg ac arloesi i sbarduno economi Cymru yn ei blaen a chreu swyddi medrus yng Nghymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rowlands AC

 

Ysgrifennydd: Catriona Reckless

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Catriona Reckless

Aelodau