Grŵp Trawsbleidiol

Coetiroedd, Coedwigaeth a Phren

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Goetiroedd, Coedwigaeth a Phren

 

Diben

 

Darparu fforwm agored i drin a thrafod y buddion a gynigir gan y sector coetiroedd a choedwigaeth ar draws ystod eang o faterion datganoledig, ac archwilio sut y gall y sector gynorthwyo economi gynaliadwy, carbon isel yng Nghymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: I’w gadarnhau

 

Ysgrifennydd: Eleanor Harris, Confor

 

Y cyfarfod nesaf

 

I’w gadarnhau

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

 

 

 

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu