Grŵp Trawsbleidiol

Trafnidiaeth

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Drafnidiaeth

 

Diben

 

I ganolbwyntio ar faterion trafnidiaeth strategol sy’n effeithio ar bobl Cymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Russell George

 

Ysgrifennydd: John Pockett, Cydffederasiwn Cludiant Teithwyr y DU

 

Y cyfarfod nesaf

 

I’w gadarnhau

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
John Pockett

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu