Grŵp Trawsbleidiol

Materion Gwledig

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion Gwledig

 

Diben

 

Darparu fforwm agored gyda ffocws penodol a realistig ar y materion cymdeithasol, economaidd ac amgylcheddol cyfoes sy’n effeithio ar ddyfodol Cymru wledig.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: I’w gadarnhau

 

Ysgrifennydd: Tegryn Jones, Parciau Cenedlaethol Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: I’w gadarnhau

 

Amser: I’w gadarnhau

 

Lleoliad: I’w gadarnhau

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu