Grŵp Trawsbleidiol

Deddf Teithio Llesol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar y Ddeddf Teithio Llesol

 

Diben         

 

Codi ymwybyddiaeth o’r Ddeddf Teithio Llesol a’r broses o’i rhoi ar waith.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd:             Huw Irranca-Davies AM (I'w gadarnhau)

 

Ysgrifennydd:         Chris Roberts chris.roberts@cynulliad.cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 10 Rhagfyr 2019

 

Amser: 12:00

 

Lleoliad: Ystafell Bwyllgora 4, Senedd

 

Dogfennau’r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Chris Roberts

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu