Grŵp Trawsbleidiol

Tlodi Tanwydd ac Effeithlonrwyd Ynni

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Dlodi Tanwydd ac Effeithlonrwydd Ynni

 

Diben

Codi ymwybyddiaeth o broblemau tlodi tanwydd a galluogi Aelodau'r Cynulliad i drafod yn agored y materion polisi sy'n effeithio ar allu aelwydydd yng Nghymru i fforddio eu biliau ynni.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood

 

Cyswllt: Ben Saltmarsh, Pennaeth NEA Cymru, Ben.Saltmarsh@nea.org.uk

02920 644 520

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

 

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Ben Saltmarsh

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu