Grŵp Trawsbleidiol

Diabetes

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Diabetes

 

Diben

 

Tynnu sylw at achosion, atal a thrin diabetes a'r cymorth sydd ar gael i bobl sy'n byw gyda'r cyflwr.

 

Darparu adroddiadau rheolaidd o ran gweithredu Fframwaith Gwasanaeth Cenedlaethol Cynulliad Cymru ar Diabetes a hwyluso rhannu arfer gorau a chanfod meysydd sy'n peri pryder.

 

Hwyluso gwell partneriaeth a chydweithrediad â

  • sefydliadau cymorth, arbenigwyr ac unigolion ledled Cymru
  • sefydliadau gwirfoddol sy'n gweithio ym maes cyflyrau iechyd sydd â chysylltiad agos â diabetes
  • sefydliadau gwirfoddol sy'n ceisio hyrwyddo agenda byw'n iach

 

Tynnu sylw at waith ymchwil newydd ac arbenigedd ym maes diabetes a phynciau cysylltiedig.

 

Darparu fforwm gryno ac awdurdodol i alluogi Aelodau'r Cynulliad i ddysgu am y materion allweddol sy'n effeithio ar bobl â diabetes sy'n byw yn y cymunedau a gaiff eu cynrychioli ganddynt.

 

Darparu fforwm agored i aelodau drafod materion ac archwilio cydweithio.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jayne Bryant AC

 

Ysgrifennydd: Josh James (Diabetes UK)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Iau 5 Tachwedd 2020

 

Amser: 12.00 – 13.00

 

Lleoliad: Zoom

 

 

 

Dyddiad: Dydd Mercher 10 Mehefin 2020

 

Amser: 12.00 – 13.30

 

Lleoliad: Ystafell Cynhadledda A, Tŷ Hywel

 

 

 

Dyddiad: Dydd Mercher 14 Hydref 2020 (AGM)

 

Amser: 12.00 – 13.30

 

Lleoliad: Ystafell Gynhadledda A, Tŷ Hywel

 

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Josh James

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu