Grŵp Trawsbleidiol

Ambiwlans Awyr Cymru

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ambiwlans Awyr Cymru

 

Diben

 

Helpu i gefnogi gwaith Ambiwlans Awyr Cymru

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Lee Waters

 

Ysgrifennydd: Angela Hughes, Ambiwlans Awyr Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

I’w gadarnhau

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Angela Hughes

Ffôn: 0300 0152 999

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu