Grŵp Trawsbleidiol

Cylchffordd Cymru

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Gylchffordd Cymru (Wedi dod i ben)

 

Diben

Hyrwyddo ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o brosiect seilwaith ac adfywio Cylchffordd Cymru ym Mlaenau Gwent, gan weithio gyda phartneriaid i hyrwyddo a chyflawni buddion economaidd ar gyfer Gwent a’r gymuned ehangach.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Lynne Neagle

 

Ysgrifennydd: Jonathan Morgan

 

Dogfennaeth y Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Jonathan Morgan

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu