Grŵp Trawsbleidiol

Addysg Bellach (AB) a Sgiliau Dyfodol

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Addysg Bellach (AB) a Sgiliau Dyfodol

 

Diben

Trafod ac archwilio cyfleoedd posibl ar gyfer tirlun sgiliau dyfodol Cymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: John Griffiths

 

Ysgrifennydd:

 

Cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennaeth y Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Claire Roberts

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu