Grŵp Trawsbleidiol

Yr Iaith Gymraeg

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar y Gymraeg

 

Diben

 

Trafod a thynnu sylw at faterion sy'n berthnasol i'r Gymraeg, cydweithio i sicrhau tegwch iddi, a chynyddu ymwybyddiaeth o unrhyw faterion sy'n sicrhau tegwch iddi, a chynyddu ymwybyddiaeth o unrhyw faterion effeithio arni

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Dai Lloyd

 

Ysgrifennydd: Ceri McEvoy a Colin Nosworthy (ar ran Mudiadau Dathlu'r Gymraeg)

 

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: I'w gadarnhau

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Aelodau