Grŵp Trawsbleidiol

Tai

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Dai

 

Diben

 

Darparu fforwm i drafod polisi tai yng Nghymru, fel y gellir ei gyfleu, wedyn, i Weinidogion ac uwch swyddogion polisi eraill.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mike Hedges AC

 

Ysgrifennydd: Michelle Wales, Shelter Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Michelle Wales
Sheter Cymru

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu