Grŵp Trawsbleidiol

Sepsis

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fadredd

 

Diben

Codi ymwybyddiaeth am fadredd ymysg Aelodau'r Cynulliad a rhanddeiliaid a beth yn rhagor sydd angen ei wneud i atal marwolaethau diangen sy'n gysylltiedig â'r cyflwr hwn. Hwyluso trafodaeth drawsbleidiol a chydweithredu ar faterion yn ymwneud â madredd yng Nghymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Angela Burns

 

Ysgrifennydd: Terrance Canning

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Terrance Canning

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu