Grŵp Trawsbleidiol

Golwg

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Olwg

 

Diben

Goruchwylio a chefnogi cynnydd tuag at weithredu Strategaeth Golwg Cymru, cyflawni newid ar gyfer pobl ddall a rhannol ddall yn yr holl feysydd polisi sydd wedi'u datganoli i Lywodraeth Cymru, gan ddarparu fforwm lle bydd lleisiau pobl sy'n colli eu golwg yn cael eu clywed yn uniongyrchol gan Aelodau'r Cynulliad.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Dai Lloyd

 

Ysgrifennydd: Elin Haf Edwards, RNIB Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 14 Gorffennaf 2020

 

Amser: 12.15pm – 1.15pm

 

Lleoliad: Microsoft Teams

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Emma Sands

Cyfeiriad:
RNIB Cymru
Jones Court
Womanby Street
Caerdydd
CF10 1BR

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu