Grŵp Trawsbleidiol

Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS)

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar yr Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS)

 

Diben

Trafod materion sy'n berthnasol i aelodau'r Undeb Gwasanaethau Cyhoeddus a Masnachol (PCS).

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd:

 

Ysgrifennydd: Darren Williams

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 11 Chwefror 2020

 

Amser: 12:30-13:30

 

Lleoliad: Ystafell Giniawa 2, Tŷ Hywel

 

 

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Darren Williams

Ffôn: 029 20666363

Aelodau