Grŵp Trawsbleidiol

Materion yn ymwneud â Phobl Fyddar

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Faterion yn ymwneud â Phobl Fyddar

 

Diben

Hyrwyddo a deall materion yn y gymuned pobl fyddar

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Dai Lloys AC

 

Ysgrifennydd: Llyr Wilson Price

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: I'w gadarnhau

 

Amser:

Lleoliad:

 

 

Dogfennau’r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Llyr Wilson Price

Aelodau

 • Dai Lloyd AS (Cadeirydd)
 • Ann Jones AS
 • Mike Hedges AS
 • Mark Isherwood AS
 • Jayne Dulson - National Deaf Children's Society (NDCS)
 • Jonathan Arthur - Audiologists
 • Jacqui Bond - Social Worker for the Deaf
 • Angie Contestabile - SENSE
 • Rhiannon Crocombe - DEAFBLIND CYMRU
 • Donna Cushing - Wales Council for Deaf
 • Julie Doyle - ASLI
 • Wendy Marshall - Hearing Link
 • Llyr Wilson Price - Action on Hearing Loss
 • Paul Redfern - British Deaf Association
 • Nigel Williams - NWSSP
 • Cathie Robins-Talbot - Deffo
 • Rebecca Woolley - Action on Hearing Loss Cymru

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu