Grŵp Trawsbleidiol

Nyrsio a Bydwreigiaeth.

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Nyrsio a Bydwreigiaeth

 

Diben

Trafod materion sydd o bwys i'r proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth, darparu fforwm i aelodau'r proffesiynau nyrsio a bydwreigiaeth gwrdd ag Aelodau'r Cynulliad a dathlu gwaith nyrsio a bydwreigiaeth a hyrwyddo dealltwriaeth ohono.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rees

 

Ysgrifennydd: Tina Donnelly

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Llun 5 Hydref

 

Amser: 18:00 – 19:30

 

Lleoliad: Microsoft Teams

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Tina Donnelly

Aelodau