Grŵp Trawsbleidiol

Twristiaeth

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Dwristiaeth

 

Diben

Trafod yr heriau sy'n wynebu'r sector twristiaeth yng Nghymru ac archwilio'r ffordd y gall y sector gyfrannu at lesiant cymdeithasol ac economaidd Cymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Suzy Davies AC

 

Ysgrifennydd: Craig Lawton, Staff Cynorthwyol Suzy Davies AC

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 19 Mai 2020

 

Amser: 16:30

 

Lleoliad: Zoom (Cyfarfod Rhithiol)

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Craig Lawton

Ffôn: 0300 200 7209

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu