Grŵp Trawsbleidiol

Angladdau a Phrofedigaeth

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Angladdau a Phrofedigaeth

 

Diben

 

Darparu fforwm ar gyfer trafod materion yn ymwneud ag angladdau a phrofedigaeth.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood

 

Ysgrifennydd: David Beamer, Brevia

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 24 Mawrth 2020

 

Amser: 18:00 – 19:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda B, Tŷ Hywel

 

 

Dyddiad: 16 Mehefin 2020

 

Amser: 18:00 – 19:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda B, Tŷ Hywel

 

 

Dyddiad: 10 Tachwedd 2020

 

Amser: 18:00 – 19:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda B, Tŷ Hywel

 

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
David Beamer

Ffôn: 020 7091 1650

Aelodau

 • Mark Isherwood AS
 • Neil Hamilton AS
 • Darren Millar AS
 • Russell George AS
 • Janet Finch-Saunders AS
 • Paul Davies AS
 • Andrew RT Davies AS
 • Lorraine Barrett - British Humanist Association
 • Martin Birch - Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
 • Janette Bourne - Cruse
 • Andrew Davies - Dignity
 • Roy Folland - National Association of Funeral Directors
 • Paul Harding
 • Gordon Hector - Sefydliad Joseph Rowntree
 • Bob Jones - Care for the Family
 • Jean Letton - Aelod o Bwyllgor BASW Cymru a Gweithiwr Cymdeithasol Annibynnol
 • Kim Bird - About the Funeral
 • Philip Blatchly - NAFD
 • Mandie Lavin - NAFD
 • Carys Moseley - Eglwys Bresbyteraidd Cymru
 • David Beamer - Brevia Consulting
 • Nigel Lymn Rose - National Association of Funeral Directors

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu