Grŵp Trawsbleidiol

Bioamrywiaeth

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Fioamrywiaeth (Wedi dod i ben)

 

Diben

Hyrwyddo a phledio achos Bioamrywiaeth yng Nghymru

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Llyr Gruffydd

 

Ysgrifennydd: Liz Smith

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Liz Smith

Cyfeiriad:
Cyswllt Amgylchedd Cymru
Ty Baltic
Sgwar Mount Stuart
Caerdydd
CF10 5FH

Ffôn: 02920 497 509

Aelodau