Grŵp Trawsbleidiol

Prifysgolion

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Brifysgolion

 

Prif amcan y Grŵp Trawsbleidiol ar Brifysgolion yw i alluogi deialog rhwng Aelodau'r Cynulliad, Is-Gangellorion y prifysgolion yng Nghymru a rhanddeiliaid perthnasol eraill. Bydd y grŵp yn cynnig fforwm i ymchwilio i faterion sy'n effeithio ar ymchwil a’r sector brifysgolion, a allai ddylanwadu ar bolisi cyhoeddus, tra hefyd yn edrych am gyfleoedd iddynt barhau i wneud cyfraniad hanfodol i ddatblygiad a llesiant ein cenedl yn y dyfodol.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Hefin David

 

Ysgrifennydd: Kieron Rees, Universities Wales

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Kieron Rees

Cyfeiriad:
Prifysgolion Cymru
2 Caspian Point
Caerdydd
CF10 4DQ

Ffôn: 029 2044 8025

Aelodau

 • Hefin David AS
 • Michelle Brown AS
 • Jayne Bryant AS
 • Llyr Gruffydd AS
 • Siân Gwenllian AS
 • Mike Hedges AS
 • Vikki Howells AS
 • Dai Lloyd AS
 • Darren Millar AS
 • David Rees AS
 • Yr Athro Richard Davies - Is-Ganghellor, Prifysgol Abertawe
 • Professor John Hughes - Is-Ganghellor, Prifysgol Bangor
 • Yr Athro Medwin Hughes - Is-Ganghellor, Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant
 • Yr Athro Julie Lydon - Is-Ganghellor, Prifysgol De Cymru
 • Yr Athro Colin Riordan - Is-Ganghellor, Prifysgol Caerdydd
 • Amanda Wilkinson - Cyfarwyddwr, Prifysgolion Cymru
 • Yr Athro Cara Carmichael Aitchison - Is-Ganghellor, Prifysgol Fetropolitan Caerdydd
 • Yr Athro Maria Hinfelaar - Is-Ganghellor, Prifysgol Glyndŵr
 • Olivia Jones - Cynghorydd Polisi Materion Gwleidyddol a Chyhoeddus, Prifysgolion Cymru
 • Professor Elizabeth Treasure - Prifysgol Aberystwyth
 • Louise Casella - Y Brifysgol Agored yng Nghymru
 • Beth Button - Prifysgolion Cymru

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu