Grŵp Trawsbleidiol

Anhwylderau Bwyta

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Anhwylderau Bwyta

 

Diben

Codi proffil anhwylderau bwyta a chadw'r proffil hwnnw yn y Cynulliad, cryfhau'r cysylltiadau rhwng Aelodau'r Cynulliad  a defnyddwyr gwasanaethau, gofalwyr a gweithwyr iechyd proffesiynol.

Trafod polisi a deddfwriaeth yn ymwneud ag anhwylderau bwyta a gweithredu arnynt.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Bethan Sayed

 

Ysgrifennydd: Beth Mahoney, Gofal

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Iau 12 Tachwedd 2020

 

Amser: 14:00

 

Lleoliad:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Heidi O'Driscoll

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu