Grŵp Trawsbleidiol

Rwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn Rhywiol

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Rwystro Plant rhag cael eu Cam-drin yn Rhywiol

 

Diben

 

Gweithio tuag at strategaeth i rwystro plant rhag cael eu cam-drin yn rhywiol

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Jayne Bryant

 

Ysgrifennydd: NSPCC Cymru/Wales, Stop it Now! Wales a Survivors Trust Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu