Grŵp Trawsbleidiol

Ynni Cynaliadwy

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ynni Cynaliadwy

 

Diben

 

Hysbysu aelodau am faterion sy'n dylanwadu ar gynaliadwyedd ein tanwydd trydan, gwres a chludiant; a'r seilwaith sydd ei angen i gyflenwi ynni.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Llyr Gruffydd AC

 

Ysgrifennydd: Carolyn Pugsley Carolyn.pugsley@freshwater-uk.com 02920 30 40 50

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Gwener 2 Hydref 2020

 

Amser: 11:00

 

Lleoliad:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Carolyn Pugsley
Freshwater UK

Ffôn: 02920 30 40 50

Aelodau