Grŵp Trawsbleidiol

Cymru Ryngwladol - Y Bumed Senedd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gymru Ryngwladol

 

Diben

 

Annog Cymru a Chynulliad sy’n edrych allan i’r byd. Hybu proffil Cymru yn fyd-eang, meithrin cysylltiadau rhyngwladol - masnachol, diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol - dysgu gan lywodraethau senedd-dai a chymdeithasau sifil o wledydd eraill. 

 

Deiliaid swydd

 

Cadeirydd: Rhun ap Iorwerth

 

Ysgrifennydd: Jenny Scott, Cyngor Prydeinig Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Iau 3 Rhagfyr 2020

 

Amser: 12:30

 

Lleoliad:

 

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Jenny Scott

Ffôn: 02920 924337

Aelodau