Grŵp Trawsbleidiol

Cymru Ryngwladol - Y Bumed Senedd

Disgrifiad

Cafodd y Grŵp Trawsbleidiol hwn ei ddiddymu ar ddiwedd y Bumed Senedd (Ebrill 2021).

 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gymru Ryngwladol

 

Diben

 

Annog Cymru a Chynulliad sy’n edrych allan i’r byd. Hybu proffil Cymru yn fyd-eang, meithrin cysylltiadau rhyngwladol - masnachol, diwylliannol, cymdeithasol a gwleidyddol - dysgu gan lywodraethau senedd-dai a chymdeithasau sifil o wledydd eraill. 

 

Deiliaid swydd

 

Cadeirydd: Rhun ap Iorwerth AS

 

Ysgrifennydd: Jenny Scott, Cyngor Prydeinig Cymru

 

Dogfennaeth y Grŵp Trawsbleidiol

Mae Cofnodion pob cyfarfod, ac Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol ar gael yma:

Dogfennaeth y Grŵp Trawsbleidiol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Jenny Scott

Ffôn: 02920 924337

Aelodau