Grŵp Trawsbleidiol

Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol.

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol

 

Diben

Trafod cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Vikki Howells

 

Ysgrifennydd: Mike Erskine

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mercher 4 Mawrth 2020

 

Amser: 12:30–13:30

 

Lleoliad: Ystafelloedd Cynadledda C a D, Ty Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Mike Erskine

Ffôn: 02920 807127

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu