Grŵp Trawsbleidiol

Tadau a Thadolaeth

Disgrifiad

Grŵp Trawsbleidiol ar Dadau a Thadolaeth

 

Diben

 

·         Hyrwyddo gwaith ymchwil ynghylch rôl tadau yng Nghymru.

 

·         Dylanwadu ar bolisi cyhoeddus i wella cefnogaeth i dadau.

 

·         Dylanwadu ar farn gyhoeddus ar pa mor werthfawr ydyw i blant fod eu tadau yn chwarae rhan weithredol a chadarnhaol.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood AC

 

Ysgrifennydd: Paul Apreda

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 13 Mehefin 2017 

 

Amser:  18.00 – 20.00

 

Lleoliad: Ystafell Fideo Gynadledda, Tŷ Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol  

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Paul Apreda
FNF Both Parents Matter

Ffôn: 07947 135864

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu