Grŵp Trawsbleidiol

Trais yn erbyn Menywod a Phlant

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Drais yn erbyn Menywod a Phlant

 

Diben

 

Codi ymwybyddiaeth ynghylch trais yn erbyn menywod a galluogi ymgysylltiad ag arbenigwyr er mwyn archwilio'r holl atebion sydd eu hangen i fynd i'r afael â hynny.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Bethan Sayed AC a Mark Isherwood AC

 

Ysgrifennydd: Elinor Crouch-Puzey, Cymorth i Fenywod Cymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

I’w gadarnhau

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Elinor Crouch-Puzey

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu