Grŵp Trawsbleidiol

Masnachu mewn Pobl yng Nghymru

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fasnachu Mewn Pobl yng Nghymru

 

Diben

 

Codi ymwybyddiaeth o faint ac effaith masnachu mewn pobl yn y DU a'r UE.

 

Chwilio am atebion i leihau'r cyflenwad a'r galw.

 

Canfod a mynd i'r afael ag unrhyw faterion mewn perthynas â chyflenwi gwasanaethau sydd wedi'u hanelu at atal masnachu mewn pobl a gwella'r darpariaethau llesiant/cymorth i ddioddefwyr.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Joyce Watson

 

Ysgrifennydd: Mwenya Chimba (Bawso)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:        

 

Lleoliad:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Mwenya Chimba (Bawso)

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu