Grŵp Trawsbleidiol

Asbestos

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Asbestos

 

Diben

Darparu gwybodaeth am asbestos, gwella ymwybyddiaeth, rhoi gwybod am fesurau, sicrhau na fydd pobl yn ddod i gysylltiad ag asbestos, dysgu am ymchwil a thriniaeth effeithiol.   

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Dawn Bowden AM

 

Ysgrifennydd: Cenric Clement-Evans (New Law Solicitors)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: 20 Medi 2017

 

Amser: 18:00

 

Lleoliad: Ystafell Gynhadledda 2, Tŷ Hywel

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Cenric Clement-Evans

Cyfeiriad:
NewLaw Solicitors
Helmont House
Churchill Way
Caerdydd
CF10 2HE

Ffôn: 03333217959

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu