Grŵp Trawsbleidiol

Iechyd Meddwl

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Iechyd Meddwl

 

Diben

 

Trafod materion sy'n ymwneud â llesiant ac iechyd meddwl yng Nghymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Rees

 

Ysgrifennydd: Mind

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Llun 28 Medi 2020

 

Amser: 13:30 – 14:30

 

Lleoliad: drwy Zoom

 

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Nia Sinclair

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu