Grŵp Trawsbleidiol

Adeiladu

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Adeiladu

 

Diben

 

Bydd y grŵp yn ceisio hyrwyddo dealltwriaeth ymysg Aelodau'r Cynulliad a grwpiau perthnasol eraill am ddiwydiant adeiladu Cymru, yn ogystal â’r amgylchedd adeiledig ehangach ai effaith ar feysydd gwleidyddol allweddol, gan gynnwys treftadaeth, cynllunio, cymorth i fusnesau, carbon isel, caffael, datblygu economaidd a chyflenwad tai. Bydd yn gweithio i gefnogi adeiladu fel sector â blaenoriaeth a sicrhau bod gan Gymru ddiwydiant adeiladu o’r radd flaenaf. Bydd hyn yn sicrhau'r gwerth gorau i'w gleientiaid, yn hyrwyddo amgylchedd diogel yn ei safleoedd, gweithlu amrywiol, a llwybr gyrfa a rhagolygon cyflogaeth cymeradwy, gyda chefnogaeth ddigonol, ar gyfer ei bobl.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Joyce Watson

 

Ysgrifennydd: Joshua Miles

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad: Dydd Mawrth 21 Ionawr 2020

 

Amser: 08:00 – 09:30

 

Lleoliad: Ystafell Gynadledda A, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Caerdydd CF99 1NA

 

 

 

Dogfennau’r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Donna Griffiths

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu