Grŵp Trawsbleidiol

Bwyd a Diod o Gymru

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Fwyd a Diod o Gymru (Wedi dod i ben)

 

Diben: Hyrwyddo bwyd a diod o Gymru

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Nick Ramsay

 

Ysgrifennydd: Matthew Phipps

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Matthew Phipps

Ffôn: 03330060201

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu