Grŵp Trawsbleidiol

Dyfrffyrdd - Y Bumed Senedd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ddyfrffyrdd

 

Diben: Trafod materion amrywiol sy'n ymwneud â dyfrffyrdd yng Nghymru.

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Nick Ramsay

 

Ysgrifennydd: Emily Lewis, Ymddiriedolaeth Camlesi ac Afonydd yng Nghymru

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennau'r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiad blynyddol a datganiadau ariannol

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Emily Lewis

Ffôn: 07810528809

Aelodau