Grŵp Trawsbleidiol

Ffydd

Disgrifiad

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Ffydd

 

Diben

 

Tynnu sylw at gyfraniad cadarnhaol grwpiau ffydd i gymunedau yng Nghymru.

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Darren Millar

 

Ysgrifennydd: Jim Stewart (Cynghrair Efengylaidd Cymru)

 

Y cyfarfod nesaf

 

Dyddiad:

 

Amser:

 

Lleoliad:

 

Dogfennau’r Grŵp Trawsbleidiol:

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Adroddiadau Blynyddol a Datganiadau Ariannol

 

Aelodau

 

 

Rydych chi yma :

  1. Hafan
  2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu