Grŵp Trawsbleidiol

Undebau Cyfiawnder - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Diben y grŵp yw caniatáu cyfnewid safbwyntiau o ran polisi a materion proffesiynol rhwng yr undebau llafur ac Aelodau'r Cynulliad. Gall y pynciau a drafodir gynnwys cynlluniau i breifateiddio'r gwasanaeth prawf, gorlenwi mewn carchardai, diwygio’r drefn gosbi, dedfrydu, deddfwriaeth, gweinyddu'r llysoedd, toriadau i gyllidebau etc, hynny yw pob agwedd ar gyfiawnder troseddol.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Julie Morgan AC

 

Ysgrifennydd: Tracey Worth 01554 773736

Tracey.worth@wales.probation.gsi.gov.uk

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Tracey Worth

Ffôn: 01554 773736

Aelodau