Grŵp Trawsbleidiol

Cwmnïau Cydweithredol & Chydfuddiannol - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Bydd y grŵp hwn yn trafod datblygiadau a materion syn ymwneud â chwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol au heffaith ar economi Cymru.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mick Antoniw AC

 

Ysgrifennydd: Alex Bird alex@cooperatives-wales.coop

 

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Alex Bird
Co-operatives and Mutuals Wales

Aelodau