Grŵp Trawsbleidiol

Plant sy'n derbyn gofal - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Mae’r Grŵp yn cwrdd i ystyried materion gwahanol sy’n bwysig i blant sy’n derbyn gofal yng Nghymru ac i ystyried goblygiadau polisi. Mae’r cyfarfodydd hyn hefyd yn gyfle i gynrychiolwyr o sefydliadau perthnasol gwrdd ag Aelodau Cynulliad i drafod materion sy’n peri pryder i blant sy’n derbyn gofal yng Nghymru.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: David Melding AC

 

Ysgrifennydd: Rhian Williams

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Rhian Williams

Ffôn: 02920 451431

Aelodau