Grŵp Trawsbleidiol

Siopau Bach - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Trafod materion sy’n effeithio ar fusnesau adwerthu bach a’r cyfraniad y maent yn ei wneud i’w cymunedau lleol.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Janet Finch Saunders AC

 

Ysgrifennydd: Steve Dowling (Association of Convenience Stores)

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Aelodau