Grŵp Trawsbleidiol

Grŵp Trawsbleidiol sy’n Cefnogi Pensiynwyr Visteon (wedi’i ddirwyn i ben - 11 Mehefin 2014) - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Cefnogi pensiynwyr o Gymru sy’n perthyn i gyn gwmni Visteon UK.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Bethan Jenjkins AC

 

Ysgrifennydd: Duncan Higgitt 02920 898713

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Duncan Higgit

Ffôn: 02920 898713

Aelodau