Grŵp Trawsbleidiol

Sipsiwn a Theithwyr - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

I ystyried materion sy’n bwysig i Sipsiwn a Theithwyr yng Nghymru a’r goblygiadau polisi; ac i gael fforwm fel y gall cynrychiolwyr o sefydliadau perthnasol gwrdd ag Aelodau’r Cynulliad i drafod meysydd sy’n peri pryder.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Julie Morgan AC

 

Ysgrifennydd: Chaminda Seneviratne chaminda.senevirante@sewrec.org.uk

01633 250006

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Julie Morgan

Ffôn: 02920 898297

Aelodau