Grŵp Trawsbleidiol

Haemoffilia a Gwaed Halogedig - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Codi ymwybyddiaeth a gwella triniaethau a chefnogaeth i bobl sydd ag anhwylderau gwaedu etifeddol.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Julie Morgan AC

 

Ysgrifennydd: Lynne Kelly (Haemophilia Wales) lynne.kelly@live.com

 

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Julie Morgan

Ffôn: 029 2089 8297

Aelodau