Grŵp Trawsbleidiol

Trafnidiaeth Gymunedol - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

I wella’r ymgysylltu ar faterion hygyrchedd a chynhwysiant cymdeithasol rhwng y sector trafnidiaeth gymunedol, Aelodau’r Cynulliad a, lle bo’n briodol, Llywodraeth Cymru.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Eluned Parrott AC

 

Ysgrifennydd: Betsan Caldwell

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Eluned Parrott

Ffôn: 029 2089 8345

Aelodau