Grŵp Trawsbleidiol

Plant - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Mae’r Grŵp yn cyfarfod i ystyried gwahanol faterion sydd o bwys i blant yng Nghymru ac i ystyried goblygiadau polisi.  Mae’r cyfarfodydd hefyd yn gyfle i gynrychiolwyr o sefydliadau perthnasol gyfarfod ag Aelodau’r Cynulliad er mwyn trafod materion sy’n peri pryder i blant a phobl ifanc yng Nghymru.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Julie Morgan AC

 

Ysgrifennydd: Lynne Hill (Plant yng Nghymru)

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Lynne Hill

Ffôn: 02920 342434

Aelodau