Grŵp Trawsbleidiol

Anabledd - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Ymdrin â phrif faterion cydraddoldeb sy’n ymwneud â phob math o amhariad cysylltiedig ag anabledd, gan gynnwys gweithredu’r Model Cymdeithasol o Anabledd a’r hawl i Fyw’n Annibynnol.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Mark Isherwood AC ac Aled Roberts AC

 

Ysgrifennydd: Paul Swann (Anabledd Cymru) 02920 887325 / 07899 928772

paul.swann@disabilitywales.org

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Paul Swann (Anabledd Cymru)

Ffôn: 02920 887325

Aelodau

 • Mark Isherwood AS (Cadeirydd)
 • Aled Roberts AC (Cadeirydd)
 • Llyr Gruffydd AS
 • Jenny Rathbone AS
 • Jim Crowe - Anabledd Dysgu Cymru
 • Ruth Coombs - Mind Cymru
 • Rhian Davies - Anabledd Cymru
 • Norman Moore - Cyngor Cymru i Bobl Fyddar
 • Owen Williams - Vision in Wales
 • Paul Swann - Anabledd Cymru
 • Patrick McNamara - Wales Council for Deaf People

 

 

Rydych chi yma :

 1. Hafan
 2. Aelodau'r Senedd

Partneriaid a Helpu