Grŵp Trawsbleidiol

Cancer - Pedwerydd Cynulliad (2011-2016)

Disgrifiad

Diben

 

Trafod a chyfrannu at bolisi canser yng Nghymru.

 

 

 

Deiliaid swyddi

 

Cadeirydd: Julie Morgan AC

 

Ysgrifennydd: Clare Bath (Cancer Research UK)

Ffôn: 02920 687457

Ffôn symudol: 07918 695510

 

 

 

 

Cofnodion y cyfarfodydd blaenorol

 

Mae cofnodion pob cyfarfod (a gyhoeddir cyn pen pedair wythnos ar ôl y cyfarfod) i’w gweld yma:

Cofnodion

 

 

 

Yr Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol

 

Mae’r Adroddiad Blynyddol a’r Datganiad Ariannol (a gyhoeddir cyn pen chwe wythnos ar ôl y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol) i’w gweld yma:
Adroddiad Blynyddol a Datganiad Ariannol

 

 

 

Gwybodaeth gyswllt

Cyswllt:
Clare Bath
Ymchwil Canser y DU

Ffôn: 02920 892834

Aelodau